• Privacyverklaring SemwerktGebruik van persoonsgegevens
  Verwerking van Persoonsgegevens
  Doeleinden van de gegevensverwerking
  Verstrekking aan derden
  Beveiligen en bewaren
  Websites van derden
  Recht op inzage, correctie of verwijdering
  Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Autoriteit Persoonsgegevens

  Semwerkt streeft ernaar dat persoonlijke gegevens van klanten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Semwerkt houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Semwerkt, Bierkade 4, 1621 BE, Hoorn.

  Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij jouw persoonsgegevens uitvragen en via deze privacyverklaring;
  het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
  je eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder meer voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

  —————————————————————————————————————————————————————————

  Gebruik van persoonsgegevens

  Verwerking van persoonsgegevens

  In het kader van onze dienstverlening, legt Semwerkt gegevens vast (naam, woonplaats en adres, telefoonnummers, e-mailadres). Semwerkt gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Semwerkt van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Semwerkt rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kun je dit schriftelijk melden door een mail te sturen aan info@semwerkt.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten jouw gegevens hiervoor dan blokkeren.

  Doeleinden van de gegevensverwerking

  Persoonsgegevens worden door Semwerkt verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Semwerkt. Deze overeenkomsten zijn hoofdzakelijk gericht op het leveren van online marketing diensten. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van Semwerkt te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren. Ook verwerken we gegevens zodat je gebruikt kunt maken van alle functionaliteiten en diensten op de website.

  Verstrekking aan derden

  Semwerkt verstrekt gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

  Beveiligen en bewaren

  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

  Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat actief/klant bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

  Websites van derden

  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

  Recht op inzage, correctie of verwijdering gegevens

  Je hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Daarvoor kun je contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je te identificeren. Als je jouw gegevens door wilt laten verwijderen of wijzigen, kun je ons mailen naar info@semwerkt.nl. Semwerkt voldoet binnen 10 werkdagen aan het verzoek.

  Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

  Autoriteit Persoonsgegevens

  Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 mei 2018.

  Lees meer:
  Cookiebeleid